UNESCO International CNR UNESCO | Activități | Patrimoniu | Burse | Premii | Aniversări | Resurse | Contact | Hartă Site RO | EN   
UNESCO
EducatieStiintaCulturaComunicarePrograme Transversale si Interdisciplinare
Ştiri  
Evenimente  
Proiecte şi Programe  
Burse  
Articole  
Premii  
Bioetica >>     Despre program     Directii de actiune     Apel

Comitetului National Român de BIOETICA al UNESCO (CNRB - U)

Preambul

      Comisia Nationala a României pentru UNESCO , prin Subcomisia pentru Stiinte, are în sfera de preocupari un amplu program de Bioetica, care îsi propune, în primul rând, o ampla mediatizare a problematicii BIOETICII, domeniu deosebit de important pentru asigurarea drepturilor omului, putin cunoscute si aplicate la noi.
      Bioetica îmbina cunoasterea stintifica biomedicala cu cea a valorilor umane si se impune, astfel, ca o legatura de filiatie între stiinta si drepturile omului si include doua aspecte: al respectului omului ca întreg (fragmentat astazi în gameti, embrioni, organe pentru transplant etc.) si al evitarii oricaror abuzuri asupra libertatii de exprimare a omului.
      Bioetica este un domeniu transdisciplinar, reprezentând intersectia dintre stiintele biomedicale, teologie, drept, filozofie, sociologie, etnologie, toate disciplinele care au în vedere, sub un aspect sau altul, umanitatea noastra. Este o stiinta despre ce este permis si ce nu este permis sa facem cu oamenii, sub pretextul interventiei de natura biomedicala. Altfel spus, bioetica este alimentata cu subiecte care provin din domeniul biomedical, care sunt filtrate prin prisma celorlalte discipline, cu scopul de a realiza o evaluare cât mai corecta a raportului dintre beneficiile si pierderile care decurg din avansul înregistrat în stiintele biomedicale, sub aspectul statutului fiintei umane.
      În România, notiunile de Bioetica sunt putin ajunse la marele public, se filozofeaza, deocamdata, între specialisti, mai degraba sub presiuni externe decât din recunoasterea unor necesitati interne. Problematica este tratata sectorial (reductionist), pe grupuri disciplinare (medici, biologi, geneticieni, teologi, juristi). Exista Comisia de Bioetica a Comisiei Nationale a României pentru UNESCO, exista comisii mixte, la nivelul Ministerului Sanatatii si Familiei, al Patriarhiei Române, al unor universitati si institute de cercetari, dar activitatea lor este putin cunoscuta.

Componenta CNRB-U (iulie 2003)

Este format din 18 persoane: 1 presedinte, 3 vice-presedinti, 13 membri si 1 secretar executiv (vezi ANEXA).

Functiile principale ale CNRB - U

 • identificarea si mobilizarea institutiilor nationale si regionle cu activitate de informare si cercetare - dezvoltare în medicina, biologie, stiinte juridice si drepturile omului sau cercetare interdisciplinara interesate în temele principale ale programului de BIOETICA, în special generatiile tinere de specialisti, cercetatori si profesori din universitati.
 • difuzarea în mod curent a informatiilor asupra activitatilor programului de BIOETICA, transmise Comisiei Nationale a României pentru UNESCO.
 • asumarea rolului de forum national de informare si consiliere asupra problemelor de BIOETICA, asigurând fluxul eficace al comunicarii CNR UNESCO cu specialistii, precum si cu organismele nationale de decizie.
 • sprijinirea constituirii bazelor de date ( expertize, proiecte, sisteme de decizie ), a retelelor de informare la nivel national si cautarea de sustinere financiara si logistica pentru aceste proiecte la institutiile nationale si regionale.
 • mobilizarea fondurilor nationale pentru echipele care participa la realizarea proiectelor de BIOETICA ( guvernamentale si private) si sprijinirea lor pentru accesarea de fonduri de la programele europene si internationale.

Programul pe termen mediu al CNRB - U român

 • Realizarea unor banci de date care sa cuprinda :
  • actele normative cu putere de lege elaborate în tara în domeniul bioeticii si al problemelor de etica ridicate de diferite aspecte ale stiintei, ale tehnologiei si de aplicarea lor;
  • institutii cu activitate si preocupari in domeniul BIOETICII;
  • specialisti cu expertiza in acest domeniu de activitate.
 • Promovarea, sub egida UNESCO, a unui program de educatie scolara ( gimnaziu, liceu, universitate ) si postuniversitara ( cercetatori si administratie ) in domeniul BIOETICII; mularea programelor de master pe programul CN român de BIOETICA al UNESCO; stimularea participarii echipelor de cercetatori români la temele de cercetare ale programului de BIOETICA.
 • Incurajarea si organizarea unor actiuni de sensibilizare a mediilor specializate si de decizie - publice si private - privind importanta si rolul activ al bioeticii in societatea contemporana.

Coodonate ale CNRB - U

 • CNRB - U nu are personalitate juridica.
 • CNRB - U functioneaza în cadrul si sediul Comisiei Nationale a României pentru UNESCO, având ramificatii în ministerele, universitatile, institutele de cercetari si institutiile cu activitate in domeniu.
 • Adresa CNRB - U: str. Anton Cehov nr.8, sector 1, Bucuresti, cod. 71291, România, telefon - 40.1.222 30 48 /231 32 24, fax - 40.1. 230 76 36, E-mail: cnr@wsp.ro.
 • Persoana de legatura: ing. Serban Ursu, secretar executiv al CN român de BIOETICA.
 
Copyright © 2011 CNR UNESCO
Servicii IT Piese Auto, Pachet revizie, Ulei motor Externalizare IT