logo
logo
 • Preambulul Constituției UNESCO stabilește idealul Organizației: „Întrucât războaiele încep in mintea oamenilor, în mintea oamenilor trebuie să fie construită apărarea păcii.” Ca agenție specializată a Națiunilor Unite, UNESCO contribuie la construirea păcii, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă si dialogul intercultural prin educație, știință, cultură, comunicare și informare”.
 • Priorități globale:

  • Africa
  • Egalitatea dintre sexe  Obiective generale:

  • Atingerea educației de calitate pentru toți și învățarea continuă
  • Mobilizarea cunoasterii stiintifice si a politicilor pentru dezvoltare durabilă
  • Abordarea provocărilor sociale și etice emergente
  • Promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a unei culturi a păcii
  • Crearea de societăți ale cunoașterii integratoare prin informare și comunicare
 • Teme cu abordare interdisciplinară:

  • Africa
  • Inițiativa Biodiversitatea
  • Schimbarea climei
  • Cultura păcii & non – violența
  • Dialogul între civilizații
  • Educație pentru dezvoltare durabilă
  • Previziune și anticipare
  • Egalitatea sexelor
  • HIV și SIDA
  • Tehnologia informației și comunicării în educație
  • Popoarele indigene
  • Răspunsuri la situatiile de criză și tranziție
  • Educația științifică
  • Statele insulare in curs de dezvoltare
  • Tineretul

UNESCO are 4 sectoare operaționale

Educație

Științe

Cultură

Comunicare și Informare

Top